Hoe zorgen we voor de beste stageplaatsen in digitale marketing en communicatie? - Digital Media Manager
+32 496 86 44 05 peter.vanedom@thomasmore.be
Inschrijven

Hoe zorgen we voor de beste stageplaatsen in digitale marketing en communicatie?

Hoe zorgen we voor de beste stageplaatsen in digitale marketing en communicatie?

De lijst aan stageplaatsen voor de opleiding Digital Media Management en bij uitbreiding van de hele opleiding Communicatie zijn vele malen groter dan het aantal studenten dat stage zal lopen. Een overzicht van de stageplaatsen van dit jaar vind je alvast hier.

Laat studenten niet aan hun lot over als ze een stageplaats zoeken.
Katja Cloetens

De zoektocht naar de perfecte stageplaats is een team effort van docent en student. Uit ervaring weten we dat dat niet in elke opleiding het geval is. We doen allerlei inspanningen om ervoor te zorgen dat studenten een stage kunnen lopen die ze gehoopt hadden, waarbij ze leren wat ze wilden leren en terecht komen in een team die een culturele match is.

Een overzicht van onze tips:

  1. organiseer een stagebeurs in oktober
  2. zorg voor een vlekkeloze administratie
  3. stagebegeleiders moeten de student in kwestie kennen
  4. draag zorg voor je toegewijde stagementoren
  5. laat maar 1 stagiair per bedrijf toe
  6. betrek de stagebedrijven in je opleiding
  7. laat studenten toe om bij hen in de buurt stage te doen
  8. maak tijd voor stagegesprekken in het stagebedrijf
  9. beloon stagebedrijven die studenten aanwerven

1. Stagebeurs

Elk jaar organiseren we voor de studenten een stagebeurs waar studenten makkelijk een gesprek kunnen hebben met meerdere stagebedrijven die ze verkiezen. Op die stagebeurs worden bij voorkeur de stagebedrijven uitgenodigd die het voorbije jaar een student hebben aangenomen of bedrijven met wie we al jaren samenwerken. De voorbije stagebeurs bestond uit volgende bedrijven:

2. Vlekkeloze administratie

De stagecontracten, stagevacatures, takenlijsten, opdrachten en evaluaties worden bij ons centraal beheerd. Dat maakt de opvolging voor studenten, stagenmentoren en stagebedrijven overzichtelijk. Bovendien is Greet Wachters als project manager de geknipte persoon om alle processen in goede banen te leiden.

3. Zorg dat stagebegeleiders de student in kwestie kennen

In sommige opleidingen worden stages stiefmoederlijk overgelaten aan docenten die niet voldoende percentages hebben in hun opdracht voor de hogeschool of universiteit.
Docenten die stages begeleiden zijn bij voorkeur kerndocenten die op de hoogte zijn van het profiel van studenten. Op die manier kunnen ze zorgen voor een betere match en zijn studenten sneller geneigd om problemen of issues te melden.

4. Stagementoren

De stagementoren van de stagebedrijven zijn de spilfiguur voor het welslagen van stages. Mentoren als Olivier Van Duyse (Pivott – Smooth – Us), Kel Wouters (Boondoggle, SoBussy), Joyce Poelmans (Publicis) , Antje Van Cauwenbergh (Lily -Torfs) zijn kwalitatieve stagementoren waar we al jaren mee samenwerken, ook al zijn ze intussen van werkgever veranderd. Vaak zijn stagementoren een bepalendere factor in de garantie voor een geslaagde stage.

5. Slechts 1 stagiair per stagebedrijf

Vanuit de opleiding geldt de algemene regel dat er maar 1 student per stagebedrijf wordt toegelaten. Op die manier vergroten we de kans op een vaste job na de stage. Als bedrijven het voorbijgaande jaar (oud-)studenten hebben aangeworven, wordt van deze regel afgeweken en krijgen stagebedrijven meerdere stagiairs.

6. Beloon stagebedrijven die studenten aanwerven

de lijst van bedrijven die vorig jaar studenten van ons hebben aangeworven.

Zoals hierboven vermeld hebben stagebedrijven die het voorbije academiejaar een (oud-)student hebben aangeworven het recht op meerdere stagiairs – als er voldoende interesse is.

 

7. Betrek stagebedrijven in de opleiding

we doen graag een beroep op de trouwe partners van de opleiding

Docenten als Steven Van Duyse en Denis Vandepitte (IO), Annelies Goossens en Tim-Oliver Metz (Statik), Anaïs Foriers (OMCollective), Matthias Laqueur (Bossdata) , Benjamin Slap (Dexville) … zijn al jaren trouwe gastlectoren in de opleiding. We vragen ze om onze studenten net dat te leren wat ontbreek bij de meeste juniors.  Op die manier krijgen ze de kans om te kijken welke profielen er in de opleiding zitten en pakken ze graag de kans om zich te presenteren als stagebedrijf. Op die manier krijgen studenten uit eerste hand informatie over de stagebedrijven.

8. Fysieke spreiding van stagebedrijven

de geografische spreiding van onze stageplaatsen van de voorbije 5 jaren

De huidige generatie studenten is niet zo snel bereid om uren in de wagen of het openbaar vervoer te zitten op weg naar hun stagebedrijf. Daarom zorgen we voor een geografische spreiding van stageplaatsen over heel België.

 

 

9. Stagegesprekken

Katja Cloetens en ikzelf maken er in Mechelen een punt van om alle stagebedrijven fysiek te bezoeken tijdens de stage. Op die manier kunnen we hiaten in de opleiding sneller signaleren en bouwen we een duurzame relatie op met de stagementoren in de stagebedrijven.

Bovendien zijn tal van die stagementoren als Delphine Loeckx , Jonas Sprengers ook oud-studenten. Voor ons is dat altijd een fijn weerzien.

Op die manier proberen we al meer dan 10 jaar de studenten de stage van hun wensen te laten lopen. Niet altijd met succes, maar toch heel vaak. Meer info over de opleiding Digital Media Management in 1 of in 3 jaar.