FAQ - Digital Media Manager
+32 496 86 44 05 peter.vanedom@thomasmore.be
Inschrijven

meest voorkomende vragen FAQ

Het academiejaar 2022-2023 begint maadag 18 september 2023. Tijdens deze dag krijg je ongetwijfeld meer informatie over jouw definitief uurrooster, de lessen, de docenten en je zal jouw toekomstige collega’s ontmoeten!

PRIJS

Het prijskaartje van de studierichting DMMt hangt van jouw situatie af. Het algemene inschrijvingsgeld bedraagt €234,10 (voor een beursstudent is dit €106,90) waarop je nog eens je afzonderlijke studiepunten betaald ( ± €11,20 per studiepunt). Als we alles tezamen nemen zou het totaalplaatje ongeveer ±  €950,00 / student kosten. Als je in aanmerking komt voor een studietoelage zal de prijs natuurlijk verminderen.

STUDIETOELAGE

Om recht te hebben op een studietoelage van de Vlaamse overheid moet je voldoen aan nationaliteits-, studie- en financiële voorwaarden. Leeftijd speelt geen rol.

Wil je weten of je recht tot een studietoelage hebt? In eerste instantie kan je zeker een afspraak met een studentbegeleider (Stuvo) maken om te berekenen of je recht hebt op een studietoelage of op een Stuvo-toelage. Zo kan je vooraf al informatie vragen. Meer info vind je hier

Heb je recht op een studietoelage? Ga dan naar de studietoelage-pagina van de Website van de Vlaamse Gemeenschap zodat je jouw dossier kan invullen.

Voor meer info bekijk zeker de inschrijvingspagina van Thomas More.

Het aantal studenten verschilt natuurlijk per academiejaar maar momenteel zijn er ± 50 studenten die de richting Digital Media Manager studeren. Wat de workshops betreft zijn er ± 15 / 20 studenten per groep voorzien.

Tijdens de opleiding heb je recht op de herfst- en kerstvakantie. Tijdens het tweede semester hangt jouw vakantie af van de de lengte van jouw stageperiode. Je hebt namelijk recht tot 2 weken vakantie tijdens jouw stage, maar daar ben je volledig vrij in.

Voor alle zekerheid spreek duidelijke afspraken af samen met jouw docent(en) en stagebegeleider vooraleer je vakantieplannen maakt.

Technisch gesproken heb je, als DMM student, 57 studiepunten. Maar als je een verkort traject volgt heb je recht op extra studiepunten. Uiteraard hangen deze extra studiepunten vast aan jouw studieachtergrond (vb. ben je meer of minder digitaal ingesteld). Als “verkorter” is er de mogelijkheid dat je 10 à 15 extra studiepunten krijgt.

No panic, voor het begin van het academiejaar kan er een afspraak gemaakt worden met de studietrajectbegeleider (Lieven Van Hoe) om jouw persoonlijk studieprogramma samen te stellen.

Bij de algemene vakken zal je geen les krijgen in een andere taal. Echter zijn er wel bepaalde lessen (vb. Google courses) die wel in het Engels gegeven worden.

Er zijn bepaald soorten van lessen. Het grootste deel van het lessenpakket wordt in groep gegeven, aan alle DMM-studenten. Dit omdat er veel experts langskomen die hun kennis delen uit de bedrijfswereld. Daarnaast worden er ook lessen gegeven in kleinere groepen, denk maar aan de workshops die meer praktijkervaring vragen.

DMM is een opleiding waar je vaak zelf de handen uit de mouwen moet steken. Er zijn dus verschillende taken en projecten georganiseerd zodat je zoveel mogelijk praktijkervaring kan opdoen. Grotendeels hangt het aantal taken, presentaties… af van docent per docent. Overeenkomsten kunnen gemaakt worden qua workload en vaak krijg je zeker genoeg tijd om alles voor te bereiden (vaak tijdens de lessen zelf).

Net zoals bij andere hogescholen en universiteiten zijn er bepaalde vakantie- en studieperiodes voorzien voor studenten. Laten we starten met de herfstvakantie. Deze start van X tot X waar ook een gezellige teambuilding wordt voorzien! Daarna staat de kerstvakantie voor de deur die start van X tot X. Begin januari starten de examens waarvoor je 2 weken krijgt om je voor te bereiden. Je hebt dus in totaal de kerstvakantie en deze 2 weken extra voor de blokperiode echt begint.

Na de examens in januari start iedereen met zijn stage. Voor deze stage heb je nog een bepaalde vakantieperiode maar deze hangt af van de duurtijd van je stageperiode. Tijdens je stage heb je ook recht op een vakantie, die later wordt verduidelijkt tijdens je studie.

Aangezien Digital Media Manager een digitale richting is, is een laptop sterk aanbevolen. Een Office- en Adobe pakket zijn ook niet overbodig!  

Qua boeken zijn er 1 à 2 boeken die sterk aanbevolen worden maar dit hangt natuurlijk af van jouw studiepakket. Je kan hier een lijst vinden met onze meest aangewezen materiaal. De andere vormingen kan je online volgen.

Bij Thomas More Mechelen zijn er drie Campussen waar je les kan volgen. De campus waar je hoofdzakelijk les zal volgen is Campus de Ham. Daarnaast worden er soms ook lessen georganiseerd in Campus De Vest of Campus Kruidtuin, maar dit is vaker bij specifieke vakken afhankelijk van je lessenrooster.  

In je individueel studieprogramma (ISP) leg je vast welke opleidingsonderdelen (= vakken) je volgt. Het gewicht van een opleidingsonderdeel is uitgedrukt in studiepunten. Het ISP systeem wordt aan het begin van het academiejaar nog eens extra toegelicht door de studietrajectbegeleider (Lieven Van Hoe). Tot begin oktober heb de mogelijk om jouw ISP in orde te brengen (vb. eventuele vrijstellingen aanvragen).

Natuurlijk! Een stage volgen is een belangrijk stap in jouw opleiding en bij DMM zorgen we ervoor dat je zoveel mogelijk en zo efficiënt mogelijk kan bijleren. De XL stage duurt 15 weken. Bij welk bedrijf je stage doet ben je volledig vrij in, uiteraard krijg je bij het kiezen van je stage hulp van onze docenten.

Jouw inschrijving gebeurt in verschillende stappen. Als eerste moet je je online inschrijven. Als dit gelukt is kom je persoonlijk lang om je dossier te vervolledigen (vergeet je identiteitskaart + dossiernummer niet!). Je ontvangt een mail met alle informatie en wat er eventueel nog ontbreekt qua informatie. Voor meer informatie bekijkt zeker de algemene inschrijvingspagina van Thomas More.

Er zijn geen bepaalde toelatingsvoorwaarden o.b.v. jouw studieachtergrond, wel zal je enkele vakken extra krijgen als deze nodig zijn om de richting DMM succesvol te volbrengen. Daarnaast zijn er de algemene diplomavoorwaarden en de taalvoorwaarden van toepassing.

Je hebt geen speciaal diploma of geen specifieke vooropleiding nodig om aan het verkort traject DMM te beginnen. Indien je een professionele bachelor of eender welk master diploma hebt kan je starten aan deze eenjarige opleiding.

In deze studierichting worden er verschillende vakdomeinen (link naar vakdomeinen) aangeleerd. Deze vakdomeinen worden niet apart aangeleerd maar zijn verwerkt in de verschillende lessen, workshops en Expert Classes die gedurende de richting worden aangehaald.

Als Digital Media Manager expert kan je in één van de twee domein focussen: content of performance. Het een sluit het ander niet uit. Dan kan je ook bepaalde workshops als kiezen en zelf extra workshops nemen!

In plaats van een bachelorproef of een andere type van eindwerk zoals in andere scholen, biedt DMM een alternatief Agency. Dat is ook een grote werk maar je doet dat in groepjes en dat geeft je de opportuniteit om voor een echte klant te werken. Zo geniet je van de feedback van verschillende experts en professionnels.